×
78A Henryka Sienkiewicza street
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
19.06.2015
Zamówienie sprzętu do laboratorium - komunikat

Nastąpiła zmiana terminu składania ofert.

Polska Pomoc

KOMUNIKAT

do zamówienia w ramach międzynarodowego projektu pod hasłem:

INNOWACJE EKOLOGICZNE DLA BIZNESU
SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM KOMPLEKSOWYCH BADAŃ NATURALNYCH MINERAŁÓW
W CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady efektywnego zarządzania finansami oraz zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości na: Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, podłączeniem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi kompleksowego wyposażenia Specjalistycznego laboratorium badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie, uprzejmie Państwa informujemy, że Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 5 dni.

W konsekwencji powyższego termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 20 czerwca 2015 roku, godz.16:00 (PL), na dzień 25 czerwca 2015 roku, godz.16:00 (PL). Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 20 czerwca 2015 roku, godz. 16:30 (PL) na dzień 25 czerwca 2015 roku, godz. 16:30 (PL).

Jednocześnie informujemy, że nie ulegają zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

KOMUNIAKT W WERSJI PDF

Z poważaniem
Krzysztof Kalita
Prezes Zarządu

Zamówienie sprzętu do laboratorium - komunikat
Zamówienie sprzętu do laboratorium - komunikat