×
78A Henryka Sienkiewicza street
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
03.07.2018
Co nas ciekawi?

Obszary w jakich działamy są bezpośrednio związane z rozwojem współpracy z krajami Europy Wschodniej i dotyczą takich tematów jak: społeczeństwo, przedsiębiorczość, edukacja, ekologia, kultura, historia, media i itp.

Większość projektów zrealizowaliśmy dotychczas na Ukrainie. Było to możliwe dzięki licznym partnerstwom z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i biznesu.

W 2016 roku w Winnicy na Ukrainie rozpoczęliśmy budowę polsko-ukraińskiego centrum współpracy organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz instytucji kultury i otoczenia biznesu.

Dodatkowo w tym samym roku rozpoczęliśmy prowadzenie w Kielcach i Winnicy przedstawicielstw Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W obszarze naszych działań znalazły się także takie kraje jak Rosja, Gruzja, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria.

Warto podkreślić, iż liczne nasze pomysły znalazły uznanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Senatu RP i były wspierane w formie dotacji, czy patronatów honorowych. Realizowaliśmy także zadania zlecone przez Ministerstwo Rozwoju, czy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.

Od 2010 roku udało nam się zrealizować kilkadziesiąt międzynarodowych projektów, w tym zadań publicznych w takich konkursach jak:

  • Polska Pomoc Rozwojowa (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
  • Współpraca z Polonią i Polakami za granicą (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Senat RP)
  • Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
  • Promocja wiedzy o Polsce (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
  • Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP)
  • Polsko - ukraińska wymiana młodzieży (Ministerstwo Edukacji Narodowej RP)
  • Program Młodzież w działaniu (UE, obecnie Erasmus+)
  • Dni Polskiego Rolnictwa 2016 i 2017 w ramach współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
  • Rozwój regionalny na Ukrainie w ramach wsparcia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP w 2016 i 2017 roku
  • i in.