×
78A Henryka Sienkiewicza street
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
30.07.2018
Nasze doświadczenia - nasze spostrzeżenia

Nasza organizacja posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań publicznych tj. projektów, które otrzymały dofinansowanie z różnych źródeł krajowych lub międzynarodowych.

Mimo to nie mamy genialnej jednej recepty na otrzymanie grantu, czy dotacji. Takowe nie istnieją i nie wierzymy w obietnice 100 %-towej skuteczności.
Po latach realizacji różnych projektów uważamy, iż dobry pomysł powinien być realizowany i bez grantów.
Dobry temat może zainteresować i prywatnych sponsorów, partnerów czy po prostu ludzi.
Grant czy dotacja ze źródeł publicznych nie mogą być celem samym w sobie. Najlepiej to widać po projektach, które kończą marnie wraz z końcem finansowania... Najczęściej po roku.

Dlatego możemy być partnerem w tworzeniu dobrych projektów i pozyskiwać granty tylko wtedy, gdy: 

  • planowane działania i cele są realne, tj. poddane analizie sprawdzającej, czy odpowiadają potrzebom odbiorców
  • korzyści odnoszą wszystkie strony projektu - nie bawimy się w rozdawnictwo pieniędzy publicznych, a projekty pomocowe rozumiemy jako rozwojowe - nigdy inaczej
  • inicjator, czy partner ma dobrą opinię i może to potwierdzić w lokalnym środowisku
  • projekty, czy inicjatywy nie uzależniają nas politycznie, czy osobiście z grantodawcą w zakresie większym, niż określa to oficjalna umowa - to chyba zrozumiałe? Korupcji i układom dziękujemy - wolimy spać spokojnie.
Nasze doświadczenia - nasze spostrzeżenia