×
65 Henryka Sienkiewicza street
25-002 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
20.11.2018
Magicznym szlakiem z językiem polskim w Górach Świętokrzyskich 2018 - podsumowanie projektu

To była kolejna wspólna inicjatywa Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu oraz Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód.

W ramach projektu w dniach 17 – 22 października 2018 r. w Kielcach zorganizowano obóz edukacyjny dla 20 animatorów inicjatyw kulturalnych pod hasłem "Magicznym szlakiem z językiem polskim w Górach Świętokrzyskich", dzięki któremu młodzi ludzie polskiego pochodzenia z Ukrainy nabyli wiedzę i kontakty na rzecz promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. 

Projekt uzyskał akceptację w konkursie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Warto dodać, iż projekt był kontynuacją działań podjętych już w 2017 roku.

W tym czasie udało się zrealizować wspólnie z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym kilkanaście międzynarodowych projektów współfinansowanych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Senat RP czy Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wsparcia merytorycznego w projekcie udzielili:

  • partnerzy Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód (koordynacja w Polsce)
  • wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • eksperci z Targów Kielce SA
  • eksperci z Kieleckiego Parku Technologicznego i Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach
  • dziennikarze z magazynu "Made in Świętokrzyskie"
  • przewodnicy z Muzeum Historii Kielc
  • przewodnicy z Centrum Geoedukacji w Kielcach
  • pracownicy Urzędu Miasta w Kielcach
  • pracownicy Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach
  • aktorzy i animatorzy kultury z Bazy Zbożowej, Fundacji Studio TM oraz z Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

W projekcie wzięło udział 20 młodych osób polskiego pochodzenia z Ukrainy w wieku 16 – 18 lat.
Byli to studenci Katedry Filologii Słowiańskiej ChNU oraz uczniowie z obwodu chmielnickiego i winnickiego. Wśród uczestników tej grupy były osoby aktywne społecznie i mające już pierwsze doświadczenia w działalności w NGO (np. w wymianach młodzieżowych) oraz studenci i uczniowie aktywnie zaangażowani naukę języka polskiego i działalność kulturalną.
Zrealizowano liczne warsztaty kulturowe, teatralne, dziennikarskie, jak i zw. z tematyką przedsiębiorczości, czy identyfikacji wizualnej itp.

A oto co udało nam się zrealizować:


17 października
Zapoznanie uczestników i przywitanie w Kielcach

Magicznym szlakiem z językiem polskim w Górach Świętokrzyskich

Fot. Archiwum SIEW

18 października
Wizyta w Muzeum Dialogu Kultur

Młodzieży zaprezentowano ideę funkcjonowania Muzeum jako nowoczesnej jednostki stawiającej na międzynarodowe kontakty kulturowe, tolerancję i zaufanie oraz europejskie wartości.
Następnie zorganizowano dyskusje i nawiązanie kontaktów z partnerami z Polski ze Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód oraz Muzeum.

Poobiednia część programu to wizyta w Bazie Zbożowej oraz Fundacji Studio Teatralno – Muzyczne.
Zorganizowano warsztaty liderskie i teatralne pod hasłem „Otwarcie dla liderów” oraz spotkania w lokalnych organizacjach pozarządowych, które funkcjonują w Bazie Zbożowej.

Warsztaty poprowadzili aktorzy z Teatru „Kubuś” i założyciele Fundacji Studio TM Dorota i Artur Anyż.
Od kilku lat Państwo Anyżowie prowadzą warsztaty integracyjne „otwierające” dla wszystkich grup z Ukrainy zapraszanych do Kielc przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód (kilkanaście edycji Szkoły Języka Polskiego, projekty edukacyjne współfinansowane przez MSZ i in.).

Baza Zbożowa - to miejsce poszukiwań artystycznych dla młodzieży utalentowanej z wszystkich dziedzin sztuki, odnajdującej się w  warunkach nieograniczonych czasem i  przestrzenią artystyczną.
Baza Zbożowa (dawna baza dla samochodów milicyjnych) to aktualnie siedziba 6 organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury niezależnej, które odnalazły swoje miejsce do działań artystycznych po wielu miesiącach, a nawet latach poszukiwań. Ale także miejsce dla grup nieformalnych i artystów, lub zespołów indywidualnych.

 

19 października - wędrówki po Kielcach

Zorganizowano pieszą wycieczkę w okoliczne pasma Gór Świętokrzyskich otaczających Kielce – finałem był Klasztor Pallotynów na wzgórzu Karczówka oaz Ogród botaniczny.

Kolejną częścią dnia była wycieczka historyczna i krajoznawcza po Kielcach, którą poprowadził Grzegorz Wdowiak z Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Kielcach.
Finałem tego dnia były warsztaty w dziennikarskie i medialne w redakcji magazynu Made in Świętokrzyskie które poprowadziła Monika Rosmanowska – redaktorka naczelna.

 

20 października - warsztaty edukacyjne w Kieleckim Parku Technologicznym i Energetycznym Centrum Nauki

Pierwszą część dnia poświęcono tematyce aktywizacji młodzieży w przedsiębiorczości.
Zorganizowano wizytę w Kieleckim Parku Technologicznym warsztaty pod hasłem „Młodzi w biznesie”, które poprowadziła Joanna Rudawska.


Drugą częścią warsztatów była wizyta w Energetycznym Centrum Nauki.
Uczestnicy poznali możliwości wsparcia start-upów przez Kielecki Park Technologiczny oraz zasady korzystania z nowoczesnej infrastruktury KPT w tym biur, hal produkcyjnych, magazynów i innowacyjnego wyposażenia (np. przemysłowa drukarka 3D, czy biblioteka materiałów).

Drugą częścią dnia były warsztaty pod hasłem „Język polski w kulturze i współczesnej komunikacji w mediach i Internecie”, które poprowadził Michał Obiedziński.
Podczas warsztatów młodzież poznała podstawy planowania identyfikacji wizualnej w organizacjach pozarządowych oraz wybrane zasady współczesnego języka polskiego w reklamie, mediach i komunikacji w Internecie.


Uczestnicy projektu pod okiem M. Obiedzińskiego zaprojektowali także własne koszulki zw. z tematyką projektu.

 

21 października - 100 lat Niepodległej i GeoPark w Kielcach

Pierwszą część dnia poświęcono tematyce 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zorganizowano warsztaty kulturowe w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz zwiedzanie wystawy „Biel, czerwień, braterstwo”  z okazji 100-lecia Niepodległości Polski

Drugą część dnia poświęcono zwiedzaniu rezerwatów przyrodniczych w Kielcach.
Zorganizowano wizytę w Centrum Geoedukacji w Kielcach oraz zwiedzanie rezerwatu „Wietrznia”.
Podczas tej wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z najstarszymi geologicznymi śladami historii Ziemi i skamielin roślin i istot żywych, które znaleziono w Kielcach i województwie świętokrzyskim.
Wzięli także udział w interaktywnej prezentacji – podróży w głąb Ziemi.
Była to doskonała okazja do poznania przyrodniczych walorów regionu świętokrzyskiego, a przy tym nazewnictwa w języku polskim pojęć związanych z geologią i najstarszą historią Ziemi.

 

22 października - warsztaty w SIEW

Zorganizowano warsztaty w Stowarzyszeniu Integracja Europa – Wschód nt. planowania i realizacji międzynarodowych projektów dla młodzieży.
Finałem wizyty było rozdanie dyplomów uczestnikom oraz śpiewanie polskich piosenek.
Jako niespodziankę w podziękowaniu za udaną wizytę młodzież przygotowała własną piosenkę zw. z projektem.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali m.in. koszulki z logo projektu oraz liczne pamiątki z Polski – w tym podarunki przygotowane przez Urząd Miasta Kielce.

Dziękujemy za owocną współpracę Katedrze Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, młodzieży za udział w projekcie oraz wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia!

Krzysztof Kalita - koordynator w Polsce

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Magicznym szlakiem z językiem polskim w Górach Świętokrzyskich 2018 - podsumowanie projektu
Magicznym szlakiem z językiem polskim w Górach Świętokrzyskich 2018 - podsumowanie projektu
Magicznym szlakiem z językiem polskim w Górach Świętokrzyskich 2018 - podsumowanie projektu